MtK Kasen (30/09/2015)
Category: Training
Map/area: Strömstad
Distance: 9.49 km
Time: 93:54
Average HR: 137
Maximum HR: 165
I korridoren med Helen, sen kämpar jag mig själv genom sluttningen i norra delen av kartan (läsbarheten...). Helt fel vägval till k9 (var dessutom massa grenar på det gula stråket ut från k8). Mycket bättre lätt till höger om strecket. Sen börjar det bli ganska mörkt, har lyckligtvis kartlyse och så segar mig runt resten av banan. Till k2 var det bättre mer till höger ut från kontrollen och sen uppe på den hörgra åsen ner mot kontrollen. I den sänkan mellan branterna är det grönt och långsamt. Tracking: https://events.loggator.com/e_KnQBHLMysv_mkK
Show comments (0)
 
MtK Kasen (30/09/2015) MtK Kasen (30/09/2015)