Loops Kubelek (24/09/2013)
Category: Training
Map/area: Asiago
Distance: 7.88 km
Time: 78:38
Average HR: 120
Maximum HR: 152
Slingor Kubelek på EM. Snitslar utsatta (tar in snitslarna på sista slingan). Lärdom från det här passet är att fokusera mera på att "hålla höjd" (när jag springer på skrå). Är ganska trött nu och kämpar lite med koncentrationen men på majoriteten av sträckorna har jag ändå bra flyt. Krigsobjekt i terrängen är en utmaning att förstå men det går framåt.
Show comments (0)
 
Loops Kubelek (24/09/2013) Loops Kubelek (24/09/2013)