Extended middle Turcio (23/09/2013)
Category: Training
Map/area: Asiago
Distance: 7.66 km
Time: 77:13
Average HR: 122
Maximum HR: 145
Middle Turcio på EM. Ovant med så stenigt underlag och kartan-terrängen överföringen. Har lärt mig en del om hur skyttegravar och andra krigsobjekt är ritade. Också var det finns mest löpbara stråk. Bra vägval till k8.
Show comments (0)
 
Extended middle Turcio (23/09/2013) Extended middle Turcio (23/09/2013)