Route choice Tipasoja loop 1 (18/06/2013)
Category: Training
Map/area: Vuokatti
Distance: 3.97 km
Time: 20:59
Average HR: 165
Maximum HR: 172
Vägvalsanalysövning Tipasoja på FM. Samma bana (nästan) två gånger. Första gången samma vägval som jag skulle ta som om det vore tävling, andra gången det andra alternativet.
Viktig träning, en hel del analyser efteråt. Tog rätt vägval på alla långsträckor på första slinga förutom den över den stora myren, där borde jag ha sprungit först en bit i SV riktning från kontrollen och sen längs strecket över myren.
Var snabbast på alla sträckor på första varvet. På andra varvet tappade jag en del tid på näst sista långsträckan över det gröna/myren, delvis för att jag inte höll bra riktning. Tror Dana var inte så taggad så det är svårt att dra några slutsatser om hur bra min prestation var totalt sett men första slinga är jag nöjd med orienteringen och flytet (med undantag för myrsträckan).
Hade över 5min vila mellan varven.
Hastighet på rutten 5:18 (varv 1) och 5:30 (varv 2).
Inte helt lätt att pressa sig på varv 2 men snittpulsen var bara 2 slag lägre (165/163).
Mina tider på långsträckorna varv1/varv2
1) 4:54/5:10
2) 4:47/4:59
3) 3:38/4:34
4) 3:14/3:12
Analys: http://3drerun.worldofo.com/2d/index.php?anid=814&analysis=1
Show comments (0)
 
Route choice Tipasoja loop 1 (18/06/2013) Route choice Tipasoja loop 1 (18/06/2013)