WOC2013 TC - Middle tr. Tolhonvaara (06/09/2012)
Category: Training
Map/area: Vuokatti
Distance: 5.74 km
Time: 64:55
Average HR: 121
Maximum HR: 146
Medelträning Tolhonvaara på FM. Första gången i medelterrängen, även här stora liknelser med vissa delar av Dalarna. Kartan uppfyller inte helt förväntningar vi har på finsk kartritning. Kör några extra kontroller för att få ännu bättre bild av terrängen. Riktningsslarv 2ggr i ett enkelt område. Många branter och stenar ganska otydliga och svårt att avgöra vad som är på kartan. Men träningskartorna är inte ritade av VM-kartritarna så onödigt att fördjupa sig för mycket i hur kartan är ritad .
Show comments (0)
 
WOC2013 TC - Middle tr. Tolhonvaara (06/09/2012)